เมืองไทยวัยเก๋า ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50+ ไม่ต้องตรวจสุขภาพคุ้มครองชีวิตสูงสุด 500,000 บาท

เมืองไทยวัยเก๋า ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50+ ไม่ต้องตรวจสุขภาพคุ้มครองชีวิตสูงสุด 500,000 บาท

฿ 6,000 เช็คราคาแล้วจาก 1 ร้าน

1 ร้านค้าที่ให้ราคาดีที่สุด

เช็คราคาทั้งหมด ↓
฿ 6,000

JK 108shop

ติดต่อ
-
ช่องทางการชำระเงิน
บริการจัดส่ง
เมืองไทยวัยเก๋า ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50+ ไม่ต้องตรวจสุขภาพคุ้มครองชีวิตสูงสุด 500,000 บาท เมืองไทยวัยเก๋า ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50+ ไม่ต้องตรวจสุขภาพคุ้มครองชีวิตสูงสุด 500,000 บาท
฿6,000
รายละเอียดสินค้าเมืองไทยวัยเก๋า ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ 75 ปี(พ.ศ.2482) ก็ทำได้
           เลือกความคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ - มั่นใจได้ง่าย ๆ .... ด้วยเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา - ไม่เป็นภาระคนข้างหลัง...ด้วยความคุ้มครองเสียชีวิตสูงถึง 500,000 บาท - อุ่นใจได้ง่าย ๆ ... ด้วยความคุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 200% - สบายใจได้... รับประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ จุดเด่นของแบบประกันเมืองไทยวัยเก๋า   1. อายุที่รับประกัน 50 - 75 ปี(สำหรับผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2507 - 2482)   2. ไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ   3. คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 500,000 บาท   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  **เมืองไทยวัยเก๋าทั่วไทยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น**
           ** ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 90 ปี **
              ** คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 90 ปี **
  **เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล => ไม่จ่าย ไม่คุ้มครอง**
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   >>พิเศษสุด !! อายุ 75 ปี (เกิดพ.ศ.2482) ก็ยังทำได้<<   - คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตเท่านั้น
  - ไม่คุ้มครองหากเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ เงื่อนไขความคุ้มครอง
เงื่อนไขความคุ้มครอง ความคุ้มครอง
1. เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บภายใน 2 ปีแรก คืนเบี้ยประกันที่จ่ายมาแล้ว + 2% ของเบี้ย
2. เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ผลประโยชน์ 100% จำนวนเงินเอาประกัน
3. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปหลังจากอนุมัติ 30 วัน ความคุ้มครอง 100% จำนวนเงินเอาประกัน
4. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะหลังจากอนุมัติ 30 วัน ความคุ้มครอง 200% จำนวนเงินเอาประกัน
  ยกตัวอย่าง เช่น
1. นายสมชาย อายุ 71 ปี ทำวัยเก๋าทุน 100,000 บาท เบี้ยปีละ 14,000 บาท และเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย เมื่อครบ 1 ปี 2 เดือนจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่ ?
ตอบ : หากเสียชีวิตจากโรคเจ็บป่วย บริษัทจะคืนเบี้ยประกัน + 2% ดังนั้น จะได้รับเบี้ยประกันคืน 14,000 บาท + 2% เท่ากับ 14,280 บาท
  2. ถ้าเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเมื่อครบ 2 ปี 1 เดือนได้รับเงินสินไหมเท่าไหร่ ?
ตอบ : เสียชีวิตโรคเจ็บป่วย คุ้มครองตามจำนวนเอาประกัน 100,000 บาท
ดังนั้น นายสมชายจะได้รับจำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
  3. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเมื่อครบ 5 เดือนจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่ ??
ตอบ : หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทคุ้มครองทันที 100,000 บาท
ดังนั้น นายสมชายจะได้รับจำนวนเงินเอาประกัน 100,000 + 14,000 บาท
  4. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุรถทัวร์จากกรุงเทพ-เชียงใหม่ชนพลิกคว่ำ เมื่อครบ 3 เดือน ได้รับความคุ้มครองเท่าไหร่ ??
ตอบ : เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะคุ้มครอง 200% ของจำนวนเอาประกัน
ดังนั้น นายสมชายจะได้รับจำนวนเงินเอาประกัน 200,000 บาท   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ อุบัติเหตุสาธารณะ ได้แก่ 1. อุบัติเหตุจากรถประจำทางเช่นรถเมล์ประจำทาง, รถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้ามหานคร ยกเว้นความคุ้มครองจากการขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ส่วนตัว หรือรถตู้ไม่ประจำทาง 2. อุบัติเหตุจากการโดยสารลิฟท์ภายในตึก หรือห้างสรรพสินค้า ยกเว้นลิฟท์ขนของ หรือใช้ในการก่อสร้าง 3. อุบัติเหตุหรืออัคคีภัยในโรงมหรสพต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า,โรงภาพยนตร์ เป็นต้น   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ อัตราเบี้ยประกันรายปี
อายุ(ปี) พ.ศ.เกิด 100,000 100,000 200,000 200,000 300,000 300,000 500,000 500,000
    ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
50 ปี พ.ศ. 2507 6,xxx 5,xxx 12,xxx 10,xxx 18,xxx 15,xxx 30,xxx 25,xxx
51 ปี พ.ศ. 2506 6,xxx 5,xxx 12,xxx 10,xxx 18,xxx 15,xxx 31,xxx 26,xxx
52 ปี พ.ศ. 2505 6,xxx 5,xxx 13,xxx 11,xxx 19,xxx 16,xxx 32,xxx 27,xxx
53 ปี พ.ศ. 2504 7,xxx 6,xxx 13,xxx 11,xxx 20,xxx 17,xxx 33,xxx 28,xxx
54 ปี พ.ศ. 2503 7,xxx 6,xxx 14,xxx 12,xxx 20,xxx 17,xxx 34,xxx 29,xxx
55 ปี พ.ศ. 2502 7,xxx 6,xxx 14,xxx 12,xxx 21,xxx 17,xxx 35,xxx 29,xx
56 ปี พ.ศ. 2501 7,xxx 6,xxx 14,xxx 12,xxx 21,xxx 18,xxx 36,xxx 30,xxx
57 ปี พ.ศ. 2500 7,xxx 6,xxx 15,xxx 13,xxx 22,xxx 19,xxx 37,xxx 31,xxx
58 ปี พ.ศ. 2499 8,xxx 7,xxx 16,xxx 13,xxx 23,xxx 20,xxx 39,xxx 33,xxx
59 ปี พ.ศ. 2498 8,xxx 7,xxx 16,xxx 14,xxx 24,xxx 20,xxx 40,xxx 34,xxx
60 ปี พ.ศ. 2497 8,xxx 7,xxx 17,xxx 14,xxx 25,xxx 21,xxx 41,xxx 35,xxx
61 ปี พ.ศ. 2496 9,xxx 7,xxx 17,xxx 15,xxx 26,xxx 22,xxx 43,xxx 37,xxx
62 ปี พ.ศ. 2495 9,xxx 8,xxx 18,xxx 15,xxx 27,xxx 23,xxx 45,xxx 38,xxx
63 ปี พ.ศ. 2494 9,xxx 8,xxx 19,xxx 16,xxx 28,xxx 24,xxx 47,xxx 40,xxx
64 ปี พ.ศ. 2493 10,xxx 8,xxx 19,xxx 17,xxx 29,xxx 25,xxx 48,xxx 41,xxx
65 ปี พ.ศ. 2492 10,xxx 9,xxx 20,xxx 17,xxx 30,xxx 26,xxx 50,xxx 43,xxx
66 ปี พ.ศ. 2491 11,xxx 9,xxx 22,xxx 18,xxx 32,xxx 27,xxx 53,xxx 45,xxx
67 ปี พ.ศ. 2490 11,xxx 10,xxx 22,xxx 19,xxx 33,xxx 28,xxx 55,xxx 47,xxx
68 ปี พ.ศ. 2489 12,xxx 10,xxx 23,xxx 20,xxx 34,xxx 29,xxx 57,xxx 49,xxx

สินค้าที่เกี่ยวข้อง