เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ศิริราช 2531

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ศิริราช 2531

฿ 399 เช็คราคาแล้วจาก 1 ร้าน

1 ร้านค้าที่ให้ราคาดีที่สุด

เช็คราคาทั้งหมด ↓
฿ 399

coins999

ติดต่อ
-
ช่องทางการชำระเงิน
บริการจัดส่ง
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ศิริราช 2531 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ศิริราช 2531
฿399
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ศิริราช 26 เมษายน 2531เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ชนิดราคา 2 บาท
ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบเต็มยศขาวทหารบก ทรงสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฏไทยและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยาราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้สเจ้าอยู่หัว ทรงสายสะพายและสายสร้องแห่งเครื่องขัตติยาราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัลกาลที่ ๕" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ด้านหน้า กลางเหรียญมีเครื่องหมายของโรงพยาบาลศิริราช ด้านซ้ายมีเลขบอกราคา ด้านขวามีคำว่า "บาท" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า"๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๖ เมษายน ๒๕๓๑ ประเทศไทย"

ขอบคุณที่มา: กรมธนารักษ์(เกรดเหรียญตามรูป)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง