เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532

฿ 999 เช็คราคาแล้วจาก 1 ร้าน

1 ร้านค้าที่ให้ราคาดีที่สุด

เช็คราคาทั้งหมด ↓
฿ 999

coins999

ติดต่อ
-
ช่องทางการชำระเงิน
บริการจัดส่ง
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532
฿999
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2532 ชนิดหน้าเหรียญ 2 บาท
รายละเอียด :
ด้านหน้า – กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะพระบรมราชูปถัมภกของเนติบัณฑิตสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "จุฬาลงกรณ์ ปร. วชิราวุธ ปร. ภูมิพลอดุลยเดช ปร."
ด้านหลัง – กลางเหรียญมีเครื่องหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยช่อจามจุรี ด้านซ้ายมีเลขบอกราคา ด้านขวามีคำว่า "บาท" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๗๒ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๖ มีนาคม ๒๕๓๒ ประเทศไทย"
ลักษณะ เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรขอบคุณที่มาของข้อมูล : กรมธนารักษ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง