PBP-201 หนังสือชุด เตรียมความพร้อมเสริมพัฒนาการ 3 เล่ม

PBP-201 หนังสือชุด เตรียมความพร้อมเสริมพัฒนาการ 3 เล่ม

฿ 250 เช็คราคาแล้วจาก 1 ร้าน

1 ร้านค้าที่ให้ราคาดีที่สุด

เช็คราคาทั้งหมด ↓
฿ 250

Playsanook

ติดต่อ
-
ช่องทางการชำระเงิน
บริการจัดส่ง
PBP-201 หนังสือชุด เตรียมความพร้อมเสริมพัฒนาการ 3 เล่ม PBP-201 หนังสือชุด เตรียมความพร้อมเสริมพัฒนาการ 3 เล่ม
฿250
รายละเอียดสินค้าชุด เตรียมความพร้อมเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นชุดแบบฝึกทักษะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ที่กิจกรรมออกแบบให้สอดรับกับสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก โดยเรียบเรียงจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัวเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน

ชุดนี้ประกอบด้วย :
1. เรียนรู้สร้างสรรค์ ลีลามือและวาดภาพ
2. เรียนรู้สร้างสรรค์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. เรียนรู้สร้างสรรค์ เติมเต็มจินตนาการ   หนังสือเล่มนี้เป็น workbook ฉีกออกได้ ง่ายต่อการจัดเก็บเข้าแฟ้มผลงานเด็ก
- เรียนรู้การจัดกลุ่มของสิ่งต่างๆ ในหมวดเดียวกัน
- การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาจากการลากโยงภาพ
- เรียนรู้ภาษาจากคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาาาอังกฤษ   - จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ กับการระบายสีแสนสวย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง