Sharp CY-301

Sharp CY-301

฿ 2,990 เช็คราคาแล้วจาก 1 ร้าน

1 ร้านค้าที่ให้ราคาดีที่สุด

เช็คราคาทั้งหมด ↓
สะดวก ประหยัด ปลอดภัย รวดเร็วทันใจ กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ ปรับกำลังไฟได้ 8 ระดับ: 400 วัตต์ 800 วัตต์ 1,000 วัตต์ 1,200 วัตต์  1,400 วัตต์ 1,600 วัตต์ 1,800 วัตต์และ 2,000 วัตต์ ปรับอุณหภูมิได้ 7 ระดับ: 60, 100, 140, 180, 200, 220 และ 240 องศาเซลเซียส ระบบล็อกนิรภัย ป้องกันการเปิดเครื่องจากเด็ก หรือจากการไม่ตั้งใจ สามารถตั้งเวลาปิดได้ เมื่อใช้กับโปรแกรม หม้อไฟ ผัด ทอด และตุ๋น สามารถตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าได้ เมื่อใช้กับ โปรแกรมต้มซุป โจ๊ก ต้มน้ำ และอุ่น โปรแกรมการทำงานหลากหลาย :
โปรแกรมหม้อไฟ,  ผัด, ทอด, ตุ๋น, ต้มซุป, ข้าวต้ม/โจ๊ก ต้มน้ำและอุ่นอาหาร สัญญาณเตือน เมื่อไม่มีภาชนะบนเตา หรือภาชนะไม่สามารถใช้กับเตาได้ สัญญาณเตือน เมื่อเกิดความร้อนผิดปกติบนเตา กำลังไฟฟ้า 8 ระดับ กำลังไฟฟ้า 8 ระดับ
เลือกช่วงกำลังไฟฟ้าได้ดังนี้
400 วัตต์, 800 วัตต์ 1,000 วัตต์ 1,200 วัตต์
1,400 วัตต์, 1,600 วัตต์ 1,800 วัตต์ และ 2,000 วัตต์ อุณหภูมิความร้อน 7 ระดับ อุณหภูมิความร้อน 7 ระดับ
เลือกระดับอุณหภูมิความร้อน (เป็นองศาเซลเซียส) ได้ดังนี้ 
60,  100,  140, 180,  200,  220 และ 240 องศาเซลเซียส ระบบล็อกป้องกันเด็ก ระบบล็อกป้องกันเด็ก
ป้องกันการใช้งานจากเด็ก หรือป้องกันในระหว่างการทำความสะอาดเตา
โดยกดปุ่ม ล็อก (LOCK) ค้างไว้ 3 วินาที จนสัญญาณไฟปรากฏขึ้น โปรแกรมปรุงอาหาร 8 รายการ โปรแกรมปรุงอาหาร 8 รายการ
หม้อไฟ (HOT POT) ผัด (STIR-FRY) ทอด (FRY) ตุุ๋น (BRAISE) ต้มซุป (SOUP) ต้มโจ๊ก (CONGEE) ต้มน้ำ (BOIL) อุ่น (MILK) สัญลักษณ์เตือน เมื่อไม่มีภาชนะบนเตา สัญลักษณ์เตือน เมื่อไม่มีภาชนะบนเตา
หากไม่มีการวางภาชนะ หรือภาชนะนั้นผิดประเภท ไม่สามารถใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์เดือน และปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง