Search

เปิดกล้อง ส่อง เจาะลึกเนื้อครู พระสมเด็จวัดระฆัง

เปิดกล้อง ส่อง เจาะลึกเนื้อครู พระสมเด็จวัดระฆัง

พุทธลักษณะเด่นของพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

1.การแกะพิมพ์พระนั้นจะเป็นแบบไล่ระดับ3ระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน พื้นที่นอกเส้นซุ้มหวายจะสูงกว่าภายในเส้นซุ้ม 2.ศิลปะองค์พระนูนต่ำระนาบเดียวกับเส้นซุ้มครอบแก้วหรืออาจจะใกล้เคียงกัน
3.เส้นซุ้มครอบแก้วเหมือนเส้นขนมจีน หรุบหดเข้าด้านใน ไม่ใช่เส้นผ่าครึ่ง
4.เส้นซุ้มครอบแก้วจะชิดขอบด้านซ้ายองค์พระมากกว่าด้านขวาองค์พระ และเส้นซุ้มจะงุ้มเข้าหาองค์พระอันเกิดจาการหดตัวเซ้ตตัว
5.การเซาะพิมพ์จะมีระดับความลาดเอียงไปมา มิใช่เซาะแบบตรงๆทื่อๆแล้วทำให้เกิดรูปลักษณ์แลดูไม่อ่อนซ้อยสวยงาม
6.ขอบสี่เหลี่ยมขององค์พระจะยับย่นเข้ามาอันเกิดจากการเซ็ตตัวหรือหดตัวทำให้ขอบด้านหลังขององค์พระวัดระฆังส่วนใหญ่จะปริแตก จากการคายความชื้นขององค์พระ
7.ฐานชั้นที่2ขององค์พระทุกพิมพ์ จะมีลักษณะของคำว่า คนขวาน ฐานสิงห์ มีความลาดเอียงเหมือนคมขวานและที่ปลายฐานจะเหมือนขาโต๊ะหมู่บูชาที่เรียกว่าขาสิงห์หรือฐานสิงห์เป็นสโลปสวยงาม
8.มวลสารเก่าได้อายุเป็นธรรมชาติรอยยับยุบปริหดการแตกลายงาที่เกิดธรรมชาติรักที่หลุดร่อนการผุดการยุบตัวของมวลสารอันเกิดจาการหดตัวยุบตัวจากความร้อนภายในสู่ภายนอก และรอยคราบแป้งโรยพิมพ์ที่เป็นเนื้อเดียวกับองค์พระยากที่จะทำความสะอาดให้ออกไปได้

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่(พิมพ์พระประธาน)เป็นพิมพ์ที่นิยมมากที่สุดในบรรดาสมเด็จวัดระฆังทั้ง5พิมพ์มีความงดงามดูสง่างามเป็นที่ต้องการสูงสุดของนักสะสมพระเครื่อง เรียกว่าจักรพรรดิ์พระเครื่องก็ได้
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นั้นเราสามารถแบ่งได้เป็น4พิมพ์ดังต่อไปนี้
1.พิมพ์ใหญ่พิมพ์A
2.พิมพ์ใหญ่พิมพ์B
3.พิมพ์ใหญ่พิมพ์C
4.พิมพ์ใหญ่พิมพ์D
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ A
1เศียรพระมีขนาดใหญ่กว่าทุกแม่พิมพ์ พระเกศชนซุ้ม
2.ระหว่างพระเพลาและฐานชั้นบนสุดจะมีเส้นแซม
3.ลำพระองค์ล่ำสันรับกับแชนที่ใหญ่
4.วงแขนทั้งสองข้างเกือบเป็นเส้นตรงลงมา สอบขนานกับลำพระองค์
5.ปรากฏเส้นสังฆาฏิค่อนข้างเล็ก
6.วงพระกรบรรจบกันกลางลำพระองค์

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่B
1.พระเกศจะยาวกว่าพิมพ์Aจะออกตูมแล้วป่องกลางจรดเส้นซุ้ม
2.วงแขนทั้งสองข้างจะกว้างกว่าพิมพ์Aเล็กน้อย
3.พระเพลาจะนูนลึกชัดเจนรับกับพระหัตถ์
4.ฐานชั้นบนสุดขวามือองค์พระเหมือนหัวเรือเชิดขึ้น
5.มีติ่งที่ฐานชั้นล่างสุดขาวมือองค์พระจรดเส้นซุ้ม

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์C
1.ลำพระองค์จะเป็นรูปทรงกระบอก ไม่เป็นรูปตัวVเหมือนพิมพ์อื่นๆ
2.เส้นวงแขนจะบางแต่คมชัดกว่าทุกพิมพ์
3.หัวฐานสิงห์ในชั้นที่2จะเป็นเส้นนูนบางกว่าทุกพิมพ์

 

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่D
1.พระเกศทะลุซุ้ม
2.ลำพระองค์เป็นรูปตัวVลำพระองค์ช่วงเอวผายเข้าหาวงแขน
3.หัวฐานสิงห์ชั้นที่2ด้านขวาองคฺ์พระจะเป็นเส้นดิ่งลงมาแต่ด้านซ้ายจะหักเข้าด้านใน
4.เส้นชายจีวรด้านซ้ายมือพระวิ่งลงมาหาวงแขนชัดเจน
5.หัวเข่าด้านขวาขององค์พระจะลาดเอียงรับเข้าหาวงแขน

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์ แบ่งเป็น5พิมพ์
คือ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ A ,B ,C ,D และพิมพ์เล็ก รวมเป็น5พิมพ์ทรง ลักษณะองค์พระจะดูเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่ เส้นซุ้มเส้นหวายอ่อนช้อยสวยงามดูแล้วเหมือนเจดีย์ครอบแก้ว

 

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์A
1.พระเกศพระพักตร์ค่อนข้างใหญ่ มีรูปทรงแบบเดียวกับพิมพ์ใหญ่
2.ลำพระองค์เป็นรูปทรงกระบอกลำแขนหนาเป็นเส้นลำใหญ่ตลอดทั้งเส้นซอกแขนแคบและลึกกว่าทุกพิมพ์ที่เคยเจอ
3.หัวฐานชั้นล่างสุดด้านขวาองค์พระจะจรดกับเส้นซุ้มครอบแก้ว
4.ฐานชั้นบนสุดหนาใหญ่หัวฐานด้านขงาองค์พระมีลักษณะคล้ายหัวเรือและท้ายเรือ

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์B
1.รอยยักบนพระเกศมีลักษณะคล้ายพวงมาลัยครอบพระเกศ
2.เส้นอังสะเป็นรอยพับนูนวิ่งจรดรักแร้
3.เนื้อหัวไหล่ทั้งสองด้านจะหนาเท่ากัน
4.ด้านในของซอกแขนขวาจะมีเนื้อปะเนื้อเกิน
5.หัวฐานชั้นบนด้านขวาองค์พระมีลักษณะคล้ายหัวเรือ
6.มีเส้นนูนวิ่งจากมุมของเส้นซุ้มครอบแก้วไปจรดที่หัวฐานชั้นล่าง

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์C
1.พระเกศเหมือนต้นกระบองเพชรมีรอยยักคล้ายพวงมาลัยครอบ
2.ด้านในของแขนขวาจะตั้งเป็นสัน ด้านในแขนโป่งเหมือนกล้ามเล็กน้อย
3.ฐานทั้งสามชั้นจะกว้างกว่าทุกพิมพ์ ปลายฐานทั้งสองข้างจะแหลมจรดซุ้ม
4.มีเส้นแซมใต้หน้าตัก

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์D
1.พระเกศเลยเส้นซุ้มครอบแก้ว
2.ลำพระองค์นั้นเป็นรูปตัวV
3.วงแขนด้านซ้ายองค์พระสอบชิดเข้าหาองค์พระ ลำแขนนั้นจะมีกล้ามเล็กน้อย
4.ฐานทั้งสามชั้นจะเรียวบางกว่าทุกพิมพ์ทรงที่เจอ
5.หัวฐานชั้นล่างด้านขวาองค์พระจะอยู่ห่างจากเส้นซุ้มครอบแก้ว

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์เล็ก
1.พระเกศยาวติดเส้นซุ้มครอบแก้ว ใบหูติดแก้มองค์พระ
2.ส่วนโค้งด้านบนของเส้นซุ้มครอบแก้วจะโย้เอียง ไปทางด้านขวาองค์พระ
3.ส่วนของเอวจะลาดแล้วผายออกสวยงาม
4.ลำแขนด้านในจะช้อนลึกมาก ลำแขนหดตัวหรุบเข้าด้านใน
5.หน้าตักจะนูนหนากว่าพิมพ์อื่น
6.ฐานทั้งสามชั้นจะดูหนากว่าทุกพิมพ์ทรง

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์ใหญ่

 

 

 

 

 

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์เล็ก

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
แบ่งออกเป็น4พิมพ์ A B C D สังเกตุลักษณะแล้วลองแยกพิมพ์ดูครับ

 

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซมพิมพ์A

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซมพิมพ์B

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซมพิมพ์C

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซมพิมพ์D

 

พระสมเด็จเกศบัวตูม

 

 

 

 

 

 

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปรกโพธิ์

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ แถมมาให้ชมครับ

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ขาโต๊ะ

วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

 

วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

ข้อมูลจาก : ohrayong2513.blogspot

 

Written by 

ข่าวน่าสนใจ

Show Buttons
Hide Buttons