Search

รวมสินเชื่อ-ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านของธนาคารต่างๆ

รวมสินเชื่อ-ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านของธนาคารต่างๆ

สำหรับใครที่คิดที่จะมีบ้าน ที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเริ่มแรกเลยต้องหาเงินที่จะซื้อเพราะบ้านมีราคาแพงหากเราไม่มีเงินสดเป็นก้อนก็ต้องกู้ธนาคาร ในการกู้ธนาคารคุณต้องมีรายรับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือที่สำหรับจะเอาไว้ผ่อนบ้านกับธนาคาร ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งก็เปิดให้กู้สืนเชื่อเพื่อบ้านมีหลายแบบให้เราเลือก และแต่ละธนาคารก็มีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันปัย ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อและดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆใว้ให้เปรียบเทียบเพื่อเลือกธนาคารสำหรับกู้ซื้อบ้านต่อไป ซึ่ง ดอกเบี้ยแต่ละแบงค์ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะชอบแบบไหนมากกว่า และก็เงื่อนไข วงเงินในการปล่อยสินเชื่อ

 

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย K-Home Loan

บริการ สินเช่อบ้านใหญ่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและ ที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

 • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี 3.25% (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.30%)
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี 5.50% (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.44%)
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 6.25% (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.58%)
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปี 3.50% (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.30%)
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปี 1.25% (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.44%)
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี 0.50% (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.58%)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.25% ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 3 ปี 3% ของวงเงินกู้
 • ค่าประเมิน 2,140 บาท

ติดต่อธนาคาร 0-2888-8888

สินเชื่อ บัตรเครดิต ประกัน ดอกเบี้ย3

ธนาคารทหารไทย-สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี

บริการสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง สร้างบ้าน สินเชื่อ NPA และรีไฟแนนซ์

 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย ไม่เกิน100%
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 0% 2 เดือนแรก

 • MLR = 7.25%

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้
 • ฟรีค่าประเมิน
 • ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 3 ปี 2% ของวงเงินกู้

ติดต่อธนาคาร 1558 กด *

ธนาคารกรุงเทพ-สินเชื่อบ้านบัวหลวง

ธนาคารกรุงเทพ-สินเชื่อบ้านบัวหลวง บริการกู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์  สร้างบ้าน ซ่อมแซม ต่อเติม สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อที่ช่วยผ่อนภาระเรื่องบ้านให้ท่าน กับทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของท่าน สำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง สามารถทำเรื่องกู้กับธนาคารได้

 • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 5.00% หลังจากนั้น MLR
 • ดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 2  ปีแรก ดอกเบี้ย 6.00% ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 6.75% หลังจากนั้น MLR
 • ดอกเบี้ยลอยตัว MLR 1.50% นาน 2 ปี
 • ดอกเบี้ยลอยตัว ปีที่ 2 ปี ปีแรก  ดอกเบี้ย 1.75% ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 1.00% ปีที่ 3   MLR 1.50% หลังจากนั้น MLR
 • MLR = 6.875%

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ บ้านคอนโด ทาวเฮ้าส์ 0.50% อาคารพาณิช 0.75% ของวงเงินกู้ ที่ดินเปล่า  1%
 • ค่าประเมิน 2,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 3 ปี 3% ของวงเงินกู้

ติดต่อธนาคาร 0-2231-4331

เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน – ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน – ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริการกู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์  สินเชื่อธอส. สินเชื่อที่ช่วยผ่อนภาระเรื่องบ้านให้ท่าน กับทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของท่าน สำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง สามารถทำเรื่องกู้กับธนาคารได้

 • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • วงเงินกู้สูงสุด 70%  สำหรับคอนโด และอาคารพาณิชย์
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวลูกค้าทั่วไป MRR 7.125%
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย MRR  2.00% ปีที่ 4 ขึ้นไป ดอกเบี้ย MRR 0.50%
 • ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีที่ 1 – 3 ดอกเบี้ย 6.50% หลังจากนั้นเป็นไปตามสัญญา
 • ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี ปีที่ 1 – 5 ดอกเบี้ย 7.00% หลังจากนั้นเป็นไปตามสัญญา
 • MRR 6.975%
 • MLR = 6.875%

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้
 • ค่าประเมิน 1600-1900 บาท
 • ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 3 ปี 2% ของวงเงินกู้

ติดต่อธนาคาร 0-2645-9000

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย-SCB New Loan

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย-SCB New Loan บริการกู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์ สินเชื่อที่ช่วยผ่อนภาระเรื่องบ้านให้ท่าน กับทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของท่าน สำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง สามารถทำเรื่องกู้กับธนาคารได้

 • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาซื้อขาย ไม่เกิน 90-95%ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี ดอกเบี้ย 4.25% หลังจากนั้น MLR
 • ดอกเบี้ยลอยตัว 2 ปี แรก 1.25% หลังจากนั้น MLR
 • ดอกเบี้ยลอยตัว 2 ปี ปีแรก 1.75% ปีที่ 2  ดอกเบี้ย 0.75%  หลังจากนั้น MLR
 • MLR = 7.00%

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้  0.25%
 • ค่าประเมิน 2,675 บาท
 • ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 3 ปี 3% ของวงเงินกู้

ติดต่อธนาคาร 0-2777-7777

สินเชื่อ บัตรเครดิต ประกัน ดอกเบี้ย2
ธนาคารกรุงศรี-สินเชื่อบ้านกรุงศรี

ธนาคารกรุงศรี-สินเชื่อบ้านกรุงศรี บริการสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง สร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมแซม และรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารยินดีให้บริการท่านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน สำหรับบ้าน ทาวเฮ้าส์ คอนโด
 • วงเงินกู้สูงสุด 75% ของราคาประเมิน สำหรับอาคารพาณิชย์
 • รีไฟแนนซ์ 100% ของเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ย 30 วัน
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • ลูกค้าทั่วไป ดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี 4.75% หลังจากนั้น MLR
 • ลูกค้าโครงการ ดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี 4.00% หลังจากนั้น MLR
 • MLR = 7.375%

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมยื่นกู้  1000 บาท
 • ค่าประเมิน 2,675 บาท
 •  ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 3 ปี 2% ของวงเงินกู้

ติดต่อธนาคาร 0-2296-4323

 

สินเชื่อธนาคาร ยูโอบี โฮมโลน

บริการสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และรีไฟแนนซ์  เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารยินดีให้บริการท่านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 • วงเงินกู้สูงสุด 70%-100% ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

อัตราดอกเบี้ย

 • กรณีสมัคร MRTA คือ ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
 • ดอกเบี้ยปีแรก  4.65% หลังจากนั้น MLR 1.25%
 • กรณีไม่มี MRTA ดอกเบี้ยปีแรก 4.90% หลังจากนั้น MLR 1.25%
 • MLR = 7.625%

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมยื่นกู้  1% ของวงเงินกู้
 • ค่าประเมิน 2,675 บาท
 • ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 3 ปี 3% ของวงเงินกู้

ติดต่อธนาคาร 0-2620-2020

สินเชื่อธนาคารออมสิน – สินเชื่อเคหะ

บริการสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และรีไฟแนนซ์  เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารยินดีให้บริการท่านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 • วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
 • 70% สำหรับคอนโด
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1  5.00% หลังจากนั้น MLR
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2  6.00% หลังจากนั้น MLR
 • MLR = 7.00%

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้
 • ค่าประเมิน 0.25% ของเงินกู้ รวม Vat 7%
 • ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 3 ปี 2% ของวงเงินกู้

ติดต่อธนาคาร 0-2299-8000 ต่อ 100317

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

บริการสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง สร้างบ้าน และรีไฟแนนซ์  เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารยินดีให้บริการท่านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • ลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี  4.75% หลังจากนั้น MLR 0.25%
 • ลูกค้าโครงการ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี 4.25% หลังจากนั้น MLR 0.25%
 • MLR = 7.00%

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้
 • ค่าประเมิน 0.25% ของเงินกู้ รวม Vat 7%
 • ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 3 ปี 3% ของวงเงินกู้

ติดต่อธนาคาร 0-2208-8356-6

 

สินเชื่อธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริการสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และสร้างบ้าน เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารยินดีให้บริการท่านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายสำหรับลูกค้าโครงการ

อัตราดอกเบี้ย

 • ลูกค้าโครงการ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1  MLR 1.50% ที่ 2  MLR 1.00% ที่ 3 เป็นต้นไป MLR 0.50%
 • ลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1  MLR 1.50% ที่ 2  MLR 0.75% ที่ 3 เป็นต้นไป MLR 0.50%
 • MLR = 7.375%

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้
 • ฟรีค่าประเมิน สำหรับลูกค้าโครงการ
 • ค่าธรรมเนียมรีไฟแนนก่อน 5 ปี 3% ของวงเงินกู้

ติดต่อธนาคาร 0-2677-7111

 

สินเชื่อธนาคารธนชาต

บริการสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และสร้างบ้าน เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารยินดีให้บริการท่านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 • วงเงินกู้ 3 แสน – 3ล้าน กู้ได้ไม่เกิน 85%
 • 3 ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 80%
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย0% 10 เดือน
 • เดือนที่ 11-12 ดอกเบี้ย MRL 0.50% ต่อปี
 • ปีที่ 2 ดอกเบี้ย MRL 0.25% ต่อปี
 • ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MRL 0.50% ต่อปี
 • ปีที่ 4-9 ดอกเบี้ย MRL 0.75% ต่อปี
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ย MRL 1.25% ต่อปี
 • MLR = 7.375%

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าประเมิน 2,675 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ติดต่อธนาคาร 1770

สินเชื่อสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด – Standard Chartered

บริการสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และรีไฟแนนซ์ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารยินดีให้บริการท่านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 • วงเงินกู้ สูงสุด 90% ของราคาประเมิน สูงสุด 25ล้าน
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1ปี ดอกเบี้ย 4.25% หลังจากนั้น MLR  1.75%
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2ปี ดอกเบี้ย 6.25% หลังจากนั้น MLR  1.75%
 • MLR = 8.25%

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.125% ของวงเงินกู้
 • ค่าประเมิน 0.25% + Vat 7%
 • ค่าธรรมเนียมไถถอนก่อน 3 ปี 2% ของวงเงินกู้
 • ค่าประเมิน 2,675 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ติดต่อธนาคาร 1770

สินเชื่อ บัตรเครดิต ประกัน ดอกเบี้ย1

กู้เงินต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน ประมาณ 6 เดือน
 • โฉนดที่ดิน
 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

ขอบคุณข้อมูลจาก poolprop.com

Written by 

ข่าวน่าสนใจ

Show Buttons
Hide Buttons